WIE IS ONS

Nukleus is ‘n diensverskaffer wat hom beywer vir die daarstelling van kwaliteit, waarheidsgedrewe, Afrikaanse lesmateriaal en voldoen aan die vereistes van die Nasionale Kurrikulumverklaring.

Permanent Marker-min

Nukleus het sy bestaan te danke aan ‘n aantal onbaatsugtige lede wat ‘n saak aangepak het; nie met die oog op winsbejag nie, maar om Afrikanerkinders te beskerm en op te voed binne die vaste en suiwere beginsels van ons Hemelse Vader.

Dit is om hierdie rede dat Nukleus daarna streef om lesmateriaal van die hoogste gehalte vir die Afrikanervolk daar te stel. Nukleus is dus onderwys vir die Afrikanerkind tot eer van die God van Abraham, Isak en Jakob en roem onbeskaamd op ons vaste geloof en vertroue in ons Hemelse Vader.

Ek dink Nukleus het 'n fantastiese span wat die ratte draai! Julle is...uitmuntend! Julle kragdag uitstaltafel is puik en ek is opgewonde oor die Silwerboomreeks.

Marina Allison

Uistekende Onderwys beste van almal...

Elsonia Badenhorst

Die BESTE skool in die land!

Hilary Venter

Die vriendelike en behulpsame bestuur en personeel by Nukleus verdien almal goue medaljes vir hul toewyding, puik diens en kwaliteit van werk. Hoogs aanbevole tuisonderrig oplossing.

Magriet Engela

Nukleus is net 'n plesier vir tuisonderig. Werk is mooi uiteengesit en hulle is altyd bereid om te help.

Stina Pretorius

Ek is so dankbaar my dogter loop die pad saam julle Beste ooit!

Marisza Olivier

Thank you to all of you at Nukleus. Julle is fantasties.

Magda Riana Killian
Statistiek

Die syfers spreek vanself.

0 +
Leerders elke jaar
0
Jaar se ondervinding
0
Suksesvolle matrikulante

Die waardes hierna genoem is ook ‘n uitdrukking van die etos van Nukleus en moet sodanig deur Direkteure en personeel eerbiedig word. Dit moet ook deur elke ouer en elke leerder aanvaar en onderskryf word. Diegene wat nie 100% daarmee kan assosieer nie, moet nietemin aanvaar dat die etos van Nukleus nie om hulle onthalwe aangepas of verander sal word nie.

Visie

Om aan die Afrikanerkind onderwys, opvoeding en ontwikkeling te bied wat geanker lê in die Woord van God en eg is aan volkseie waardes om sodoende ‘n trotse, bekwame en ‘n Heilige Godvresende Geslag uit te bou tot ‘n stad op ‘n berg, tot eer van Sy Heilige Naam.

Missie

Om lesmateriaal en ander opvoedkundige stelsels, gegrond op die Woord van God te ontwikkel vir voorskoolse en skoolgaande Afrikaner kinders, om hul sodoende in staat te stel om uit te styg en te presteer tot hulle volle potensiaal.

Waardestelsel

‘n Afrikaner word vir hierdie doeleindes omskryf as ‘n persoon met ‘n vaste Geloof in die God van Abraham, Isak en Jakob, wat die Bybel (1933/53 vertaling) as die enigste Godgegewe Woord erken en aanvaar en daarvolgens leef en wat hul vereenselwig met die Boere-Afrikaner se geskiedenis.

Die ouer het ‘n pligsbesef teenoor hulle kinders om hulle op te voed en te onderrig uit Bybelse beginsels en orde in Afrikaans as moedertaal; om ‘n kultuur van Volkseie trots by hulle te vestig sodat hul versterk kan word in die Geloof en Kennis van God, sodat hulle die Godsvrug sal uitdra, om hulle eie volk lief te hê en om God met hulle hele hart te dien.

Die handhawing en uitlewing van die Afrikaneridentiteit is vir Nukleus ononderhandelbaar en ons verskaf lesmateriaal slegs aan persone wat dieselfde oortuiging deel en die waardestelsel van Nukleus nastreef.

Ons behulpsame personeel sien uit om van u te hoor.