Nukleus Onderwys

WIE IS ONS

Nukleus is ‘n diensverskaffer wat hom beywer vir die daarstelling van kwaliteit, waarheidsgedrewe, Afrikaanse lesmateriaal en voldoen aan die vereistes van die Nasionale Kurrikulumverklaring.

Permanent Marker-min

Nukleus het sy bestaan te danke aan ‘n aantal onbaatsugtige lede wat ‘n saak aangepak het; nie met die oog op winsbejag nie, maar om Afrikaner-kinders te beskerm en op te voed binne die vaste en suiwere beginsels van ons Hemelse Vader.

Dit is om hierdie rede dat Nukleus daarna streef om lesmateriaal van die hoogste gehalte vir die Afrikaner-volk daar te stel. Nukleus is dus onderwys vir die Afrikaner-kind tot eer van die God van Abraham, Isak en Jakob en roem onbeskaamd op ons vaste geloof en vertroue in ons Hemelse Vader.

Nukleus Onderwys Inligtingstuk 2022
Statistiek

Die syfers spreek vanself.

Leerders elke jaar
0 +
Jaar se ondervinding
0
Suksesvolle matrikulante
0 +

Die waardes hierna genoem is ook ‘n uitdrukking van die etos van Nukleus en moet sodanig deur Direkteure en personeel eerbiedig word. Dit moet ook deur elke ouer en elke leerder aanvaar en onderskryf word. Diegene wat nie 100% daarmee kan assosieer nie, moet nietemin aanvaar dat die etos van Nukleus nie om hulle onthalwe aangepas of verander sal word nie.

Visie

Om aan die Afrikaner-kind onderwys, opvoeding en ontwikkeling te bied wat geanker lê in die Woord van God en eg is aan volkseie waardes om sodoende ‘n trotse, bekwame en ‘n Heilige Godvresende Geslag uit te bou tot ‘n stad op ‘n berg, tot eer van Sy Heilige Naam.

Missie

Om lesmateriaal en ander opvoedkundige stelsels, gegrond op die Woord van God te ontwikkel vir voorskoolse en skoolgaande Afrikaner-kinders, om hul sodoende in staat te stel om uit te styg en te presteer tot hulle volle potensiaal.

Waardestelsel

‘n Afrikaner word vir hierdie doeleindes omskryf as ‘n persoon met ‘n vaste Geloof in die God van Abraham, Isak en Jakob, wat die Bybel (1933/53 vertaling) as die enigste Godgegewe Woord erken en aanvaar en daarvolgens leef en wat hul vereenselwig met die Boere-Afrikaner se geskiedenis.

Die ouer het ‘n pligsbesef teenoor hulle kinders om hulle op te voed en te onderrig uit Bybelse beginsels en orde in Afrikaans as moedertaal; om ‘n kultuur van Volkseie trots by hulle te vestig sodat hul versterk kan word in die Geloof en Kennis van God, sodat hulle die Godsvrug sal uitdra, om hulle eie volk lief te hê en om God met hulle hele hart te dien.

Die handhawing en uitlewing van die Afrikaner-identiteit is vir Nukleus ononderhandelbaar en ons verskaf lesmateriaal slegs aan persone wat dieselfde oortuiging deel en die waardestelsel van Nukleus nastreef.

Ons behulpsame personeel sien uit om van u te hoor.