WAT ONS BIED

Lesmateriaal

Nukleus lewer kindervriendelike lesse wat deur ‘n span ervare onderwyskundiges saamgestel is. Dit staan die ervare onderwyser…

Studie- en Ouergids

Nukleus werk hard aan die opgradering van materiaal om hoë standaarde te handhaaf. Elke les begin deur vir die ouer te verduidelik…

Die Module Konsep

Die akademiese jaar (graad R tot 11) is in 4 modules opgedeel en graad 12 slegs in 3 modules. Elke module is dan verder in lesse…

Vakontwikkeling

Vakontwikkeling vind op ‘n deurlopende basis plaas ten einde gehalte materiaal te voorsien en ‘n hoë standaard te waarborg….

Toets, Eksamens en Assessering

Assesseringstake sluit naslaanwerk, gevallestudies, dataverwerking en toetse of eksamens op ‘n deurlopende basis in. Die Nukleuskursus vir…

Lesmateriaal

Nukleus lewer kindervriendelike lesse wat deur ‘n span ervare onderwyskundiges saamgestel is. Dit staan die ervare onderwyser se plek vol en dien as kragtige hulpmiddel vir onderwysers, ouers en bystandsentrums. Elke les is so geskryf dat aandag aan al Nukleus se onderwys– en opvoedingsdoelwitte gegee word. Lesmateriaal word per module volgens die aantal weke per kwartaal ingedeel.

Lesmateriaal word per module volgens die aantal weke per kwartaal ingedeel.

Studie- en Ouergids

Nukleus werk hard aan die opgradering van materiaal om hoë standaarde te handhaaf. Elke les begin deur vir die ouer te verduidelik wat hy/sy nodig het om die les aan te bied. Die ouer word dus gehelp om korrek voor te berei vir elke les. Die leeruitkomste van elke spesifieke les moet aan die ouer verduidelik word om sodoende die ouer in staat te stel om klem te lê op wat belangrik is.

Memorandums op aktiwiteite in die lesmateriaal moet bestaan uit antwoorde wat stapsgewys verduidelik en puntsgewys uiteengesit word, sodat ouers sal weet waarna om op te let en hoe om punte toe te ken.

Die ouer se hande moet hierdeur losgemaak word deur die werkskemas, memorandums en bronmateriaal aan hulle te verskaf.

Die Module Konsep

Die akademiese jaar (graad R tot 11) is in 4 modules opgedeel en graad 12 slegs in 3 modules. Elke module is dan verder in lesse per kwartaal opgedeel wat saamval met die skoolkwartale.

Leerders werk dan per module en ontvang die toepaslike lesmateriaal.

Vakontwikkeling

Vakontwikkeling vind op ‘n deurlopende basis plaas ten einde gehalte materiaal te voorsien en ‘n hoë standaard te waarborg.

Vakonderwysers word gekontrakteer om voortdurend opgradering te doen en eksamens op ‘n jaarlikse basis te vernuwe.

Toetse, Eksamens en Assessering

Assesseringstake sluit naslaanwerk, gevallestudies, dataverwerking en toetse of eksamens op ‘n deurlopende basis in.

Die Nukleuskursus vir graad R tot 11 strek jaarliks oor vier modules (graad 12 bestaan slegs uit 3 modules) en eksamens word jaarliks gedurende Junie en November afgelê. Alle interne eksamens word tuis onder toesig van ‘n onafhanklike party afgelê. Hierdie onafhanklike persoon moet ‘n onderneming teken waarvolgens hy/sy die toetse en eksamen sal ontvang en dat hy/sy die antwoordstelle direk aan Nukleus sal pos.

Benewens die eksamen, voltooi leerders assesseringstake op ‘n deurlopende basis. Sperdatums vir die inhandiging van assesseringstake sal streng nagevolg word en alle werk moet op die gegewe sperdatums reeds by die Nukleus kantoor wees. Die Nukleus kantoor sal hierdie sperdatums betyds aan alle leerders deurgee.

Indien alle assesseringstake en eksamens nie betyds die Nukleus kantoor bereik nie, sal die leerder nie ‘n Nukleus rapport of evalueringsverslag ontvang nie.

Ons behulpsame personeel sien uit om van u te hoor.