Vakontwikkeling

Vakontwikkeling vind op ‘n deurlopende basis plaas ten einde gehalte materiaal te voorsien en ‘n hoë standaard te waarborg.

Vakonderwysers doen voortdurende opgradering van lesmateriaal en eksamens word op ‘n jaarlikse basis hernu