Vakhoofde

Vakhoofde

Opgeleide vakonderwysers tree op as vakhoofde vir elke vak. Hulle stel eksamen toetse en take op wat voldoen aan alle voorgeskrewe vereistes. Alle merkwerk word ook deur hulle gedoen en wettige rapporte word uitgereik.

 

Leerders se werk word in ’n portefeulje bewaar en kan ter enige tyd vir inspeksie voorgelê word.

 

Gr. 12 leerders se SBA punte word deurlopend gemonitor en voldoen aan die vereistes van UMALUSI.

 

Assesering

Assesseringstake sluit naslaanwerk, gevallestudies, dataverwerking en toetse of eksamens op ‘n deurlopende basis in. Die Nukleus kursus vir graad R tot 11 strek jaarliks oor vier modules

 

 

(graad 12 bestaan slegs uit 3 modules) en eksamens word jaarliks gedurende Junie en November afgelê. Alle interne eksamens word tuis onder toesig van ‘n onafhanklike party afgeneem. Hierdie onafhanklike persoon moet ‘n onderneming teken waarvolgens hy/sy die toetse en eksamen sal ontvang en die antwoordstelle direk aan Nukleus sal pos.

 

Benewens die eksamen, voltooi leerders assesseringstake op ‘n deurlopende basis. Sperdatums vir die inhandiging van assesseringstake sal streng nagevolg word en alle werk moet op die gegewe sperdatums reeds by die Nukleus kantoor wees.

 

Die Nukleus kantoor sal hierdie sperdatums betyds aan alle leerders deurgee.

Besonderhede

 

 

 

 

 

 

 

 

98 Meade Straat, Liberty Gebou, George Sentraal, George, 6529

 

(+27) 44-873-0346

 

info@nukleus.co.za

 

Ma. - Do. 8.00 - 16.30

Vr. - 8.00 - 15.00

Saterdae en Sondae: Toe

© Kopiereg Nukleus Onderwys. Alle Regte Voorbehou.

Vakhoofde

Opgeleide vakonderwysers tree op as vakhoofde vir elke vak. Hulle stel eksamen toetse en take op wat voldoen aan alle voorgeskrewe vereistes. Alle merkwerk word ook deur hulle gedoen en wettige rapporte word uitgereik.

 

Leerders se werk word in ’n portefeulje bewaar en kan ter enige tyd vir inspeksie voorgelê word.

 

Gr. 12 leerders se SBA punte word deurlopend gemonitor en voldoen aan die vereistes van UMALUSI.

 

Assesering

Assesseringstake sluit naslaanwerk, gevallestudies, dataverwerking en toetse of eksamens op ‘n deurlopende basis in. Die Nukleus kursus vir graad R tot 11 strek jaarliks oor vier modules (graad 12 bestaan slegs uit 3 modules) en eksamens word jaarliks gedurende Junie en November afgelê. Alle interne eksamens word tuis onder toesig van ‘n onafhanklike party afgeneem. Hierdie

onafhanklike persoon moet ‘n onderneming teken waarvolgens hy/sy die toetse en eksamen sal ontvang en die antwoordstelle direk aan Nukleus sal pos.

 

Benewens die eksamen, voltooi leerders assesseringstake op ‘n deurlopende basis. Sperdatums vir die inhandiging van assesseringstake sal streng nagevolg word en alle werk moet op die gegewe sperdatums reeds by die Nukleus kantoor wees.

 

Die Nukleus kantoor sal hierdie sperdatums betyds aan alle leerders deurgee. Indien alle assesseringstake en eksamens nie betyds die Nukleus kantoor bereik nie, sal die leerder nie ‘n Nukleus rapport of evalueringsverslag ontvang nie.

 

 

© Kopiereg Nukleus Onderwys. Alle Regte Voorbehou.