Pryse

Ons pryse en voorwaardes kan ook op ons 2017 aansoekvorms gevind word.

Graad R - 9

Graad R - 9 Pakkette met Assessering

Deurgegee per module per leerder

Graad R - 9 Pakkette sonder Assessering

Deurgegee per module per leerder

Graad R - 9 Enkelboek Aankope met Assessering

Deurgegee per vak per module per leerder

Graad 10 - 12

Graad 10 - 11 Enkelboek Aankope met Assessering

Deurgegee per vak per module per leerder.

Om te kwalifiseer vir 'n Nasionale Senior Sertifikaat moet 'n leerder 'n totaal van sewe vakke neem, waarvan Afrikaans, Engels, Lewensoriënteering en Wiskunde of Wiskunde Geletterdheid verpligte vakke is.

Graad 12 Enkelboek Aankope met Assessering

Deurgegee per vak per module per leerder

Om te kwalifiseer vir 'n Nasionale Senior Sertifikaat moet 'n leerder 'n totaal van sewe vakke neem, waarvan Afrikaans, Engels, Lewensoriënteering en Wiskunde of Wiskunde Geletterdheid verpligte vakke is

Graad 10 - 12 Eksamenraad fooi.

Omdat ons eindeksamens deur Umalusi geakkrediteer is, word daar ‘n eenmalige eindeksamen fooi gehef deur die eksamenraad (SACAI), wat aan Umalusi betaal word vir die registrasie van Graad 10 tot 12 leerders en die uitreik van ‘n Nasionale Senior Sertifikaat.

Afslagopsies

Eenmalige betaling (per jaar): Gr. 10-12 - 10% afslag.

Eenmalige betaling voor eind November 2016: 15% afslag.

Meer kinders per gesin (2de kind: 10% 3de, 4de ens. 15% afslag.)

Bystandsentrums (5+ leerders) 15% afslag.*

 

Slegs een van die bogenoemde opsies sal toegepas word.

Indien u vir afslag kwalifiseer sal Nukleus die beste afslag opsie, gebaseer op u vakkeuses en betalingsopsies uitwerk. U totale bedrag sal aangepas word en ‘n faktuur sal dan per e-pos aan u uitgereik word vir betaling.

Vir enige navrae skakel gerus ons kantoor op 044 873 0346 of per e-pos info@nukleus.co.za.

 

* ’n Bystand sentrum kan geregistreer word met nie minder as 5 kinders nie. Bystandsentrums moet ‘n kontrak en bewys van registrasie hê. Kontak info@nukleus.co.za vir meer inligting.

 

 

Graad R

Graad 1 - 3

Graad 4 - 6

Graad 7 - 9

R1600.00

R2125.00

R2550.00

R3875.00

Graad R

Graad 1 - 3

Graad 4 - 6

Graad 7 - 9

R1125.00

R1125.00

R1500.00

R2250.00

Afrikaans Eerste Taal

English First Additional Language

Wiskunde

Lewensorieëntering

Kuns & Kultuur

Natuurwetenskap

Tegnologie

Menslike en Sosiale Wetenskap

Ekonomiese & Bestuurwetenskap

Lanbouwetenskap

R482.00

R482.00

R482.00

R482.00

R482.00

R482.00

R482.00

R482.00

R482.00

R482.00

Afrikaans Eerste Taal

English First Additional Language

Wiskunde

Wiskunde Geletterdheid

Lewensorieëntering

Fisiese Wetenskap

Lewenswetenskap

Besigheidstudies

Gasvryheidstudies

Verbruikerstudies

Lanbouwetenskap

Landboubestuurspraktyk

Toerisme

Rekeningkunde

Geografie

Ekonomie

Rekenaar Toepassingstegnologie

Inligtingstegnologie

IGO

R556.00

R556.00

R556.00

R556.00

R556.00

R556.00

R556.00

R556.00

R556.00

R556.00

R556.00

R556.00

R556.00

R556.00

R556.00

R556.00

R556.00

R556.00

R556.00

Afrikaans Eerste Taal

English First Additional Language

Wiskunde

Wiskunde Geletterdheid

Lewensorieëntering

Fisiese Wetenskap

Lewenswetenskap

Besigheidstudies

Gasvryheidstudies

Verbruikerstudies

Lanbouwetenskap

Landboubestuurspraktyk

Toerisme

Rekeningkunde

Geografie

Ekonomie

Rekenaar Toepassingstegnologie

Inligtingstegnologie

IGO

R750.00

R750.00

R750.00

R750.00

R750.00

R750.00

R750.00

R750.00

R750.00

R750.00

R750.00

R750.00

R750.00

R750.00

R750.00

R750.00

R750.00

R750.00

R750.00

Gr. 12 2017

Gr. 11 2017

Gr. 10 2017

R600.00 per vak.

R400.00 per leerder.

R70.00 per leerder.

Besonderhede

 

 

 

 

 

 

 

 

98 Meade Straat, Liberty Gebou, George Sentraal, George, 6529

 

(+27) 44-873-0346

 

info@nukleus.co.za

 

Ma. - Do. 8.00 - 16.30

Vr. - 8.00 - 15.00

Saterdae en Sondae: Toe

© Kopiereg Nukleus Onderwys. Alle Regte Voorbehou.

© Kopiereg Nukleus Onderwys. Alle Regte Voorbehou.