Nukleus

onderwys

Ons Visie

Ons Missie

Waardestelsel

Om die Afrikaner-kind opvoeding en ontwikkeling te bied wat geanker lê in die Woord van God en eg is aan die Afrikaner-volkseie waardes, om sodoende 'n trotse, bekwame en heilige Godvresende geslag uit te bou tot 'n stad op 'n berg wat nie weggesteek kan word nie, tot eer van Sy heilige Naam.

Om lesmateriaal en ander opvoedkundige stelsels, van die hoogste kwaliteit en standaard, gegrond op die Woord van God, te ontwikkel vir voorskoolse en skoolgaande Afrikaner-kinders om hulle sodoende in staat te stel om uit te styg, sowel as te presteer en tot hulle volle potensiaal te ontwikkel.

Die handhawing en uitlewing van die Afrikaner-kultuur en eie identiteit is vir Nukleus ononderhandelbaar en ons verskaf lesmateriaal slegs aan persone wat hierdie oortuiging deel en die waardestelsel van Nukleus nastreef. Lees meer